anioł cmentarny 

 

 

 

Rektor oraz Społeczność Akademicka

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegnają członków społeczności uniwersyteckiej,

którzy odeszli w roku akademickim 2017/18:

 

wieloletniego pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej,

odznaczonego Medalem za Zasługi dla KUL

 

 

mistrza i wychowawcę wielu pokoleń historyków,

wieloletniego wiceprezesa Zarządu Głównego TP KUL

 

wieloletniego pracownika TN KUL

 

literaturoznawcę, kulturologa, krytyka literackiego,

wykładowcę Wydziału Nauk Humanistycznych

 

  • s. Norbertę Zofię Głowinkowską

pracownika i kierownika introligatorni KUL

 

dziennikarza, medioznawcę, specjalistę ds. reklamy i public relations

 

  • Jana Stanisława Stuleblaka

wieloletniego pracownika obsługi

 

cenionego patrologa, długoletniego wykładowcę Wydziału Teologii

 

  • Tomasza Marchewkę

          studenta filologii angielskiej

 

długoletniego wykładowcę Wydziału Filozofii

 

długoletniego pracownika Instytutu Leksykografii KUL

 

pracownika naukowo-dydaktycznego WNS KUL

 

wybitnego mediewistę, długoletniego wykładowcę historii KUL 

 

wybitną znawczynię problematyki resocjalizacji i długoletniego wykładowcę KUL

 

znakomitego wychowawcę, wykładowcę na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
i Wydziale Nauk Społecznych KUL

 

cenionego psychologa,

wieloletniego Dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

  


 

Tu wspominamy członków naszej społeczności, których Pan powołał w poprzednich latach. Zachowujemy ich we wdzięcznej pamięci.

 

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2018, godz. 13:16 - Leszek Wojtowicz