Aktualności / Wydarzenia

Zasady funkcjonowania KUL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

 

 

Nakaz zasłaniania ust i nosaW związku z epidemią koronawirusa zostało wprowadzone Zarządzenie nr ROP-0101-281/2020 Rektora KUL z dnia 25 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (treść zarządzenia).

Najważniejsze zasady obowiązujące na KUL w związku z epidemią koronawirusa:  

  • wszyscy pracownicy, studenci oraz osoby odwiedzające uniwersytet zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych w miejscach ogólnodostępnych, także w przypadku zgromadzeń, zebrań i spotkań
  • wszystkich przebywających w budynkach uniwersytetu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego
  • osoby przebywające na terenie uniwersytetu są zobowiązane do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek.
  • przed wejściem do sali zajęciowej każdy uczestnik zajęć oraz prowadzący mają obowiązek zdezynfekowania rąk
  • osobom o temperaturze ciała powyżej 38ºC zaleca się pozostanie w domu i niezwłoczne zgłoszenie drogą elektroniczną informacji o konieczności rezygnacji z udziału w zajęciach lub podjęcia pracy odpowiednio: swojemu przełożonemu, kierownikowi Szkoły Doktorskiej, Prodziekanowi ds. studenckich, kierownikowi studiów podyplomowych
  • w przypadku wystąpienia u studenta lub pracownika KUL objawów sugerujących zarażenie Sars-COV2 lub stwierdzonego zachorowania, należy poinformować o zaistniałej sytuacji uczelnię na dedykowany adres e-mail, odpowiednio
  • pracownik ma również obowiązek poinformowania swego bezpośredniego przełożonego.