Kalendarium na rok akademicki 2022/2023

1 października 2022 r. (sobota) 

 • Pierwszy dzień roku akademickiego 2022/2023

3 października 2022 r. (poniedziałek)     

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
 • Msza św. w kościele akademickim o godzinie 9.00

3 – 5 października 2022 r. (poniedziałek-środa) 

 • Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich (dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich)

16 października 2022 r. (niedziela)         

 • Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023, immatrykulacja studentów,
 • dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 października 2022 r. (sobota)             

 • Wspomnienie Św. Jana Pawła II

31 października 2022 r. (poniedziałek)   

 • Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2022 r. (wtorek)                    

 • Uroczystość Wszystkich Świętych

2 listopada 2022 r. (środa)                      

 • Dzień Zaduszny – Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 grudnia 2022 r. (czwartek)                   

 • 104. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

20 grudnia 2022 r. (wtorek)                    

 • Opłatek uniwersytecki

24 grudnia 2022 r. - 2 stycznia 2023 r. (sobota-poniedziałek)

 • Ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia

26 stycznia 2023 r. (czwartek)

 • w tym dniu zajęcia należy przeprowadzić według planu obowiązującego w PIĄTEK

28 stycznia 2023 r. (sobota)                    

 • Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych

30 stycznia 2023 r. (poniedziałek)           

 • Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych
 • Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze zimowym

31 stycznia – 13 lutego 2023 r. (wtorek-poniedziałek)  

 • Zimowa sesja egzaminacyjna

14-20 lutego 2023 r. (wtorek - poniedziałek)             

 • Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

15 lutego 2023 r. (środa)                         

 • Rozpoczęcie semestru letniego

21 lutego 2023 r. (wtorek)                      

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

22 lutego 2023 r. (środa)                         

 • 101. rocznica śmierci Ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL

5 – 11 kwietnia 2023 r. (środa-wtorek)              

 • Ferie Wielkanocne

8 kwietnia 2023 r. (sobota)                     

 • 162. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej

2 maja 2023 r. (wtorek)                           

 • Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

maj 2023 r.                                               

 • Kulturalia

20 maja 2023 r. (sobota)                         

 • Święto Patrona Studentów bł. Piotra J. Frassatiego

8 czerwca 2023 r. (czwartek)                   

 • Boże Ciało, udział w procesji w parafii archikatedralnej

9 czerwca 2023 r. (piątek)                       

 • 36. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

16 czerwca 2023 r. (piątek)                     

 • Uroczystość NSPJ, Święto Patronalne KUL
 • Dzień rektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych na udział w uroczystościach

17 czerwca 2023 r. (sobota)

 • Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na studiach niestacjonarnych

20 czerwca 2023 r. (wtorek) 

 • Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na studiach stacjonarnych
 • Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze letnim  (w tym dniu zajęcia należy przeprowadzić według planu obowiązującego w PIĄTEK)

21 czerwca - 5 lipca 2023 r. (środa-środa)        

 • Letnia sesja egzaminacyjna

6 - 12 lipca 2022 r. (czwartek-środa)                   

 • Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona