Test d’Evaluation de Français (TEF) jest odpłatnym testem sprawdzającym znajomość języka francuskiego w celu diagnozowania i oceny kompetencji językowej osób, dla których język francuski nie jest językiem ojczystym.

TEF może być pomocnym dokumentem dla osób pragnących rozpocząć studia wyższe, podjąć pracę lub osiedlić się w krajach francuskiego obszaru językowego.

 

    TEF jest dokumentem uznawanym przez:

- francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej,

- Federalny Rząd Kanady dla oceny językowej imigrantów,

- liczne przedsiębiorstwa oraz instytucje kształcenia związane z francuskim obszarem językowym, dla których TEF jest wygodnym narzędziem oceny językowej i rekrutacji pracowników.

 

 Znajomość języka francuskiego kandydata oceniana jest w siedmiostopniowej skali od najniższego poziomu 0+ (najbardziej podstawowa znajomość) do poziomu 6 (biegła znajomość). Poziomy tej skali odpowiadają:

- sześciu poziomom biegłości językowej określanym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2),

- dwunastu poziomom kanadyjskiego systemu sprawdzania kompetencji językowej (NCLC).

 

   Aby przystąpić do egzaminu TEF nie jest wymagany żaden dyplom ani certyfikat.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:17 - Edyta Kociubińska