TEF składa się z dwóch części: części obowiązkowej oraz części nieobowiązkowej.

 

Część obowiązkowa obejmuje 150 pytań w postaci formularza wielokrotnego wyboru i trwa łącznie 2 godz. 10 min. W tej części kandydat może uzyskać maksymalną ilość 900 punktów.

 

 

Czas trwania

Struktura

Ilość punktów

Rozumienie tekstu

60 min.

50 pytań

300 pkt.

Rozumienie ze słuchu

40 min.

60 pytań

360 pkt.

Słownictwo i składnia

30 min.

40 pytań

240 pkt.

RAZEM

2 godz. 10 min.

150 pytań

900 pkt.

 

Cena części obowiązkowej wynosi 400 zł.

 

Część nieobowiązkowa składa się z dwóch niezależnych od siebie zadań, które można zdawać osobno.

 

Czas trwania

Struktura

Ilość punktów

Wypowiedź pisemna

60 min.

2 tematy

450 pkt.

Wypowiedź ustna

35 min.

2 tematy

450 pkt.

 

Część nieobowiązkowa jest traktowana wyłącznie jako uzupełnienie części obowiązkowej. Kandydat ma prawo wybrać jedno lub obydwa zadania z części fakultatywnej.

Cena każdego zadania z części nieobowiązkowej wynosi 200 zł.

 

Wyniki egzaminu obowiązkowego zachowują swą ważność przez 1 rok. W tym czasie kandydat może zdecydować się na przystąpienie do części fakultatywnych.

Więcej informacji na temat TEF oraz przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć na stronie CCIP: http://www.fda.ccip.fr/tef/descr_tef

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:14 - Edyta Kociubińska