W przypadku TEF nie ma odgórnie narzuconych terminów przez Izbę Handlową. Istniejące przy KUL Centrum Egzaminów TEF organizuje sesje po konsultacji z osobami zainteresowanymi.

   Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza wpisowego (fiche d’inscription - do pobrania poniżej). Formularz, który można pobrać ze strony Centrum TEF KUL, należy wydrukować, dokładnie wypełnić podając prawdziwe dane i dołączyć do niego zdjęcie kandydata.

fiche d'inscription_page 1.pdf

fiche d'inscription_page 2.pdf

     Formularze należy składać u prof. dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej (pokój 411 główny gmach KUL). Wypełnienie i podpisanie formularza jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty egzaminacyjnej, nawet jeśli kandydat ostatecznie nie przystąpi do egzaminu.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:13 - Edyta Kociubińska