Początkowo moje zainteresowania diagnozą psychologiczną dotyczyły przede wszystkim metod projekcyjnych, a zwłaszcza rysunku. Razem z dr Bogusławą Lachowską zredagowałyśmy dwie książki: Draw a Family Test in psychological research i Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, na których wydanie uzyskałyśmy granty wydawnicze KBN.

 

Moje dalsze zainteresowania diagnozą psychologiczną i psychometrią wiążą się z tworzeniem i adaptacją metod niezbędnych do realizacji badań np. nad zmiennymi z obszaru psychologii pozytywnej. We współpracy z Jerzym Trzebińskim i Mariuszem Ziębą dokonaliśmy adaptacji Kwestionariusza Nadziei na Sukces, a wspólnie z Ireną Dzwonkowską i Kingą Lachowicz-Tabaczek adaptacji Skali Samooceny. Obie metody zostały wydane przez Pracownię Testów Psychologicznych. Stworzyłam i zaadaptowałam także szereg innych metod, w tym również elektroniczne narzędzia do pomiaru kompetencji menedżerskich, orientacji pozytywnej.

 

Opracowanie tych metod było możliwe dzięki poznaniu zaawansowanych metod analizy danych, m.in. konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Moje zainteresowania metodologią i analizą danych zaowocowały zorganizowaniem cyklu Spotkania Metodologiczne oraz warsztatów analitycznych w trakcie Zjazdów PSPS, a także udziałem w kilku warsztatach analizy danych.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 00:25 - Mariola Łaguna