Rozprawy doktorskie


Rozprawy doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw.

Ważne akty prawne

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej

Przygotowanie rozprawy doktorskiej do umieszczenia w Repozytorium

Wybrane aspekty prawa autorskiego

Licencje Creative Commons

 WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona