16 KWIETNIA

Konferencja: Płaszczyzny społecznych działań pedagoga

Wiedza - Kompetencje - Doświadczenie
09.00 Msza święta w kaplicy Kampusu Wschodniego KUL

10.00 Powitanie Gości - DMMIII 109 - aula im. Stefana Kunowskiego

ks. Prof. dr hab. Marian Nowak - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

dr hab. Alina Rynio, prof. KUL - Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL

dr Katarzyna Uzar - Kurator Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL

 

PANEL NAUKOWY

10:30 - 13:30

prowadzący: Dorota Kostrzewa, Aneta Słąba

10.30 Agata Frankowska

Pozaszkolne obszary aktywności pedagoga

11.00 Igor Lisin

Wolontariat studencki. Doświadczenie, wiedza i kompetencje

11.30 Anna Kuszneruk

Pokolenie Aktywnych Lubelskich Seniorów

 

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA

 

12.30 s. dr Loyola Opiela

Integracja Międzypokoleniowa na przykładzie działalności

placówek wsparcia dziennego Sióstr Służebniczek Dębickich

13.00 płk Zbigniew Drożyński

Resocjalizacja w warunkach więziennej izolacji

 

13.30-14.00 PRZERWA OBIADOWA


PANEL STUDENCKI

14:00 - 15:00

prowadzący: Aneta Słąba


14:00 Aneta Zając - Specyfika Fundacji Nieprzetarty Szlak

14:15 Paulina Skóra - Idea Szlachetnej Paczki

14:30 Katarzyna Tokarska – Prezentacja projektu:

KULorowy czas – wystartuj jeszcze raz

14:45 Agnieszka Dziduch, Emilia Dziewulska Prezentacja projektu:

Malowane marzeniami

 

 WARSZTATY

15:00 - 18:00

1) Rozwój osobisty i zawodowy z elementami coachingu - Dorota Kostrzewa
2) Pedagogika Zabawy - Igor Lisin
3) Muzykoterapia - zastosowanie oraz profilaktyka stresu - Michał Skorżyński
4) Aktywizujące metody i techniki w pracy z grupą - Monika Załęska
5) Trening Twórczości - Sylwia Gwiazdowska
6) Formy pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych - Agnieszka Dziedzic

niestety warsztat został odwołany z przyczyn niezależnych od organizatorów

 

 UWAGA!!!

ZAPISY na warsztaty: warsztaty.pedagogika@gmail.com

w tytule należy podać nazwę warsztatu!

Autor: Paulina Słoboda
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012, godz. 12:00 - Paulina Słoboda