Wystawa Fotografii dawnego Lublina

organizowana wspólnie z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN

16 - 22 kwietnia -> Hol Colegium Jana Pawła II

23 - 29 kwietnia -> Hol na I piętrze Instytutu Pedagogiki (Majdanek)


Bank wymiany fantowej

16 i 17 kwietnia zorganizowany zostanie bank wymiany fantowej - dochód ze sprzedaży naszych fantowych losów zostanie przeznaczony na organizację Dnia Dziecka na terenie Kampusu Wschodniego dla podopiecznych lubelskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Zdjęcia z Superbohaterem

16 i 17 kwietnia to jedyna, niepowtarzalna okazja aby zrobić sobie zdjęcie z naszym własnym, prywatnym, jedynym w swoim rodzaju, Instytutowym SUPERbohaterem  

 

Kiermasz ciast

Animatorzy z III roku mają ambitny plan - chcą własnymi siłami wyposażyć swoje laboratorium (DMMIII-36) !!!

KNSP popiera ich w tym całym swoim wielkim sercem. Dochód z kiermaszu ciast i organizowanych przez nich warsztatów (17kwietnia) zostanie przeznaczony właśnie na ten cel - ZAPRASZAMY!!!


Spektakl Teatru Towarzyskiego

pt.: Oświadczyny Antoniego Czechowa


godzina 17:00 - DMMIII 137


Na zakończenie naszego świętowania zapraszamy na spektakl Teatru Towarzyskiego działającego przy Domu Kultury na Węglinie.

wstęp wolny

Autor: Paulina Słoboda
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2012, godz. 11:56 - Paulina Słoboda