W ósmej edycji konkursu NCN ETIUDA, przeznaczonego dla uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski, grant otrzymała mgr Zofia Scholastyka Mazur z Instytutu Psychologii KUL. Dofinansowanie w wysokości 105 676 zł pozwoli jej na realizację projektu pt. „Osiągnięcia w grze na instrumencie jako efekt realizacji celu –rola afektu i intencji implementacyjnej”.
W sumie do konkursu wpłynęło 448 wniosków, a finansowanie przyznano 84 młodym naukowcom. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz pokrycie kosztów 3-6 miesięcznego zagranicznego stażu, w wybranym ośrodku naukowym.

 

Serdecznie gratulujemy!