Doktorzy honoris causa wnioskowani przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL:

 

 

Rok Odznaczony
1989 Helmut Kohl - kanclerz Niemiec
1990 prof. Zbigniew Brzeziński - politolog, doradca prezydenta Jimmy`ego Cartera ds. bezpieczeństwa i profesor Columbia University, USA
1994 prof. Victor E. Frankl - psycholog  uniwersytetu wiedeńskiego, Austria
1995 Chiara Lubich - twórczyni Ruchu Focolari, Włochy
1999 ks. prof. Anton Rauscher SJ - przedstawiciel katolickiej nauki społecznej z uniwersytetu w Augsburgu, Niemcy
2003 Herbert Eser "Herb" Gray - wicepremier i poseł Parlamentu Kanady
2003 dr Bernard Vogel - premier Turyngii, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, Niemcy
2004 Romano Prodi - przewodniczący Komisji Europejskiej, Włochy
2008 ks. Józef Kozielecki - psycholog, twórca psychotransgresjonizmu z Uniwersytetu Warszawskiego, Polska (relacja)
2009 Valdis Zatlers - łotewski lekarz i polityk, w latach 2007-2011 prezydent Republiki Łotewskiej (relacja)
2009 Viktor Juszczenko - prezydent Ukrainy (relacja)
2010 ks. prof. Lothar Roos - przedstawiciel katolickiej nauki społecznej z Uniwersytetu w Bonn, Niemcy* (relacja)
2010 Toomas Hendrik Ilves - estoński polityk, prezydent Estonii (relacja)
2010 prof. Eduard Gaugler - ekonomista z Uniwersytetu Mannheim oraz Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy* (relacja)
2011 ks. dr Pascual Chávez Villanueva SDB - przełożony generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego, Meksyk (relacja)
2017 prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - pedagog z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (relacja) (zdjęcia)
2019 Prof. A. James McAdams - profesor stosunków międzynarodowych w University of Notre Dame (relacja) (zdjęcia)
2019 Prof.John Raven - profesor psychologii z Wielkiej Brytanii (relacja) (zdjęcia)

(źródło: R. Skrzyniarz, w: Księga Wydziału Nauk Społecznych KUL, red. ks. Stanisław Fel, Iwona Niewiadomska, Ryszard Skrzyniarz, s. 34)

 

* 15 listopada 2010 roku w czasie polsko-niemieckiej konferencji naukowej z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecznych KUL i współpracy polsko-niemieckiej: SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W POLSCE – POSTULAT CZY RZECZYWISTOŚĆ? odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Księdzu Profesorowi Lotharowi Roosowi oraz Profesorowi Eduardowi Gauglerowi.

 

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. Lotharowi Roosowi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla Jego działalności, nieustannego podkreślania konieczności uznawania trwałych wartości religijnych i moralnych we współczesnych społeczeństwach oraz niewystarczalności dyskursu publicznego bez Boga jako ostatecznego fundamentu życia społecznego. W sposób bezkompromisowy broni On ludzkiego życia, ciągle od nowa szukając argumentów na rzecz nienaruszalności tej podstawowej wartości. Dążąc do prawdy naukowej nigdy nie zwątpił w znaczenie katolickiej nauki społecznej i jej rolę we współczesnym świecie, przekonująco podkreślając jej aktualność i wpływ na życie społeczne.

Poprzez nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. Eduardowi Gauglerowi, Uniwersytet pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności Pana Profesora, który będąc osobą o niezwykłej wrażliwości społecznej rozwinął koncepcję humanizacji pracy, wprowadzając ją do nauk o organizacji i zarządzaniu. Poprzez badania własne, koordynację projektów, kształcenie standardów przyszłych managerów i prywatnych przedsiębiorców Profesor Gaugler wniósł znaczący wkład w budowanie świadomości znaczenia ludzkiego wymiaru pracy w ramach nauk o zarządzaniu.

(źródło: PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 5-6 (127-128) wrzesień-grudzień 2010)

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2019, godz. 10:35 - Maria Mazurek-Olszowa