Ewaluacja jakości działalności naukowej

AKTY PRAWNE powszechnie obowiązujące

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

Strona o ewaluacji - Konstytucja dla nauki

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej - PRZEWODNIK

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

***

AKTY PRAWNE KUL

 

Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr KUL w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów KUL oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr KUL w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej

Załącznik – Instrukcja

 

 

Zarządzenie w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny i dyscyplin naukowych lub artystycznych

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II międzynarodowego indywidualnego identyfikatora ORCID

 

 

***

 

Założenia ewaluacji (Baza wiedzy SEDN)

 

Obowiązki pracownika w kontekście ewaluacji (Baza wiedzy SEDN)

 

 

***

 

WYKAZY CZASOPISM I WYDAWNICTW:

 

Komunikat Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

LISTA PDF

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

LISTA PDF

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

LISTA PDF

 

WYSZUKIWARKA czasopism punktowanych wg wykazu MEiN

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

WYKAZ WYDAWNICTW - 22.07.2021

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024, godz. 11:54 - Maria Mazurek-Olszowa