Zarządzenie Prorektora ds. nauki i kadr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 13 stycznia 2021 w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej przeznaczone są na:

 

1. GRANTY DYSCYPLINOWE

- finansowanie dyscyplinowych konkursów grantowych (rozpoczętych w roku 2021) dla dyscyplin ewaluowanych Wydziału Nauk Społecznych
REGULAMIN DYSCYPLINOWYCH KONKURSÓW GRANTOWYCH 2021

 

- finansowanie dyscyplinowych konkursów grantowych (rozpoczętych w roku 2020) dla dyscyplin ewaluowanych Wydziału Nauk Społecznych

REGULAMIN DYSCYPLINOWYCH KONKURSÓW GRANTOWYCH 2020

 

- finansowanie dyscyplinowych konkursów grantowych (rozpoczętych w roku 2019) dla dyscyplin ewaluowanych Wydziału Nauk Społecznych

REGULAMIN DYSCYPLINOWYCH KONKURSÓW GRANTOWYCH 2019

 

2. REZERWA DYREKTORÓW INSTYTUTÓW dyscyplin parametryzowanych i nieparametryzowanych.

 

 

3. Finansowanie badań naukowych w ramach funduszy ogólnouniwersyteckich

- Szczegółowe informacje dostępne na stronie Działu Krajowych Projektów Naukowych

 

 

KRAJOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH - broszura DKPN

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021, godz. 10:13 - Maria Mazurek-Olszowa