Skład:

 

 • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL, prodziekan ds. kształcenia - przewodnicząca komisji
 • dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL - członek komisji

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni reprezentujący dyscypliny, w których prowadzone są studia na wydziale:

 • dr hab. Bartosz Jóźwik (Instytut Ekonomii i Finansów)
 • dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka (Instytut Nauk o Polityce i Administracji)
 • dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Instytut Pedagogiki)
 • dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL (Instytut Nauk Socjologicznych)
 • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL (Instytut Psychologii)
 • dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Instytut Pedagogiki)
 • dr hab. Grzegorz Zasuwa (Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania)
 • dr hab Dariusz Wadowski (Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania)

 

Przedstawiciele pracowników dydaktycznych:

 • mgr Zdzisław Błasiak
 • dr Agata Celińska-Miszczuk

Koordynatorzy kierunków studiów:

 • dr Kalina Grzesiuk - kierunek zarządzanie (I i II stopnia)
 • dr Mirosław Urbanek - kierunek ekonomia (I i II stopnia)
 • dr Artur Kukuła - kierunek stosunki międzynarodowe (I stopnia)
 • dr Agnieszka Zaręba - kierunek bezpieczeństwo narodowe (I i II stopnia)
 • dr Agnieszka Linca-Ćwikła - kierunek pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
 • dr Renata Kołodziejczyk - kierunek pedagogika specjalna (I i II stopnia, jednolite magisterskie)
 • dr Marta Buk-Cegiełka - kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie)
 • dr Paweł Kot - kierunek doradztwo kariery i doradztwo personalne (I stopnia)
 • dr Katarzyna Lenart-Kłoś - kierunek praca socjalna (I stopnia), kierunek praca socjalna i ekonomia społeczna (II stopnia)
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL - kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II stopnia)
 • dr Andrzej Januszewski - kierunek psychologia (jednolite magisterskie)
 • dr hab. Jadwiga Plewko - kierunek socjologia (I i II stopnia)

 

Przedstawiciel Kierowników studiów podyplomowych:

 • dr Katarzyna Braun

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

 • mgr Agata Tymicka (doktorantka)
 • Piotr Kruglej (student)
 • Marcin Mazurek (student)
Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 14:30 - Maria Mazurek-Olszowa