Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu nadał tytuł Doktora Honoris Causa Profesorom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Księdzu Profesorowi Czesławowi Bartnikowi (Wydział Teologii) oraz Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi.

Uroczystość wręczenia tytułu odbyła się w 28 stycznia 2011 r., w Święto Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Szczegóły