1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych", organizowanej przez Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz” działające przy Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach – referat: Specyfika pracy z uczniem z zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi (formy, metody pracy, rozwiązana dydaktyczne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 00:25 - Aleksandra Dziak