Studia z filologii polskiej z przygotowaniem pedagogicznym (1991-1996)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (1997)

na podstawie pracy: Obrazki szkolne Adolfa Dygasińskiego (prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Fita, recenzent: prof. dr hab. Józef Fert)

1997-1998

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 

2000-2001

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej 

2007

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Studia doktoranckie (2009-) Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2010, godz. 14:55 - Aleksandra Dziak