2011

  • Kolokwia Krakowskie – Oświecenie i Romantyzm: Dwory, salony, stowarzyszenia – ich kulturotwórcze i narodowotwórcze funkcje, Kraków, 18 maja 2011, (referat: Na straży polskości – działalność kulturalna polskich zesłańców w I poł. XIX na terenach Syberii Zachodniej).
  • Międzynarodowa konferencja naukowa: Ludzie z Kresów w dziejach Kresów i Polski, Przemyśl, 25 listopada 2011 (referat: Ewa Felińska wśród literatów – epizod (?) biografii zesłanki).

 

Konferencje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2012, godz. 08:20 - Agata Poręba