studia magisterskie

1994-1999

filologia polska, WNH, KUL

1999

 

praca magisterska: Tradycje oświeceniowe w Vade-mecum C. Norwida, prowadzący - prof. dr hab. D. Paluchowska

 

studia doktoranckie

1999-2003

WNH, KUL
2003 praca doktorska: Onufry Pietraszkiewicz – biografia zesłańca, promotor – prof. dr hab. D. Paluchowska, recenzenci: prof. dr hab. M. Maciejewski; prof. dr hab. M. Piechota

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2011, godz. 22:46 - Agata Poręba