2019

  • XII Sympozjum Polsko-Ukraińskie dedykowane Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w roku jubileuszu 70. urodzin pt. „Pogranicza językowe i kulturowe na obszarach Słowiańszczyzny", Włodawa–Wola Uhruska, 7-8.06.2019 r. (referat: „Śmieszne” nazwy miejscowe na pograniczu polsko-ukraińskim).

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2019, godz. 20:39 - Małgorzata Nowak-Barcińska