2019

  • XII Sympozjum Polsko-Ukraińskie dedykowane Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w roku jubileuszu 70. urodzin pt. „Pogranicza językowe i kulturowe na obszarach Słowiańszczyzny", Włodawa–Wola Uhruska, 7-8.06.2019 r. (referat: „Śmieszne” nazwy miejscowe na pograniczu polsko-ukraińskim).
  • ІV Міжнароднa науковa конференціa „Українська мова і сфера сакрального“. Oрганізатори: Міністерство освіти і науки України, Інститу́т украї́нської мо́ви НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кафедра історії та культури української мови, Чернівцi, 10-11.10.2019 р. (referat: Język inskrypcji nagrobnych na cmentarzach greckokatolickich i prawosławnych południowo-wschodniej Polski).

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020, godz. 22:02 - Małgorzata Nowak-Barcińska