2019

 

  • Polska dawaj! O języku piłkarskiego hasła oraz jego bliższych i dalszych konotacjach, „Poradnik Językowy” 1(2019), s. 95-105.
  • Błudek // Błódek, Błutko // Błótko…, czyli o kłopotach z nazwą byłego obozu NKWD/UBP w gminie Susiec. Przyczynek do szczegółowej analizy, „Tomaszowska Teka Regionalna” 2019, nr 5, s. 2-5.

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2019, godz. 13:05 - Małgorzata Nowak-Barcińska