2011

  • Międzynarodowa konferencja naukowa "Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie" (5-7 kwietnia 2011r.) - referat: Zamojszczyzna w opowiadaniach Michała Głowińskiego
  • Udział w spotkaniach z Prof. Michałem Głowińskim, teoretykiem literatury i autorem prozy wspomnieniowej poświęconej Zagładzie (Lublin, 23.03.2011 i 24.03.2011).
Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012, godz. 17:59 - Aleksandra Dziak