mgr Marek Sawa

Doktorant w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL

 

ur. 19.07.1985 r.

e-mail: mareksawa@o2.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2010, godz. 10:25 - Aleksandra Dziak