Udział w konferencjach i wykładach naukowych:

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa "Dziecko w świecie książki i mediów" (10-11 maja 2012 r.) zorganizowana przez KBiIN UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi; wygłoszenie referatu.

 2. Konferencja "Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2012" (9-10 października 2012 r.) zorganizowana przez IBiIN; wygłoszenie referatu.

 3. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27 czerwca 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą)

 4. Otwarte seminarium doktoranckie "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole" (7 lipca 2011 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) wystąpienie.

 5. Wykład dr Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) pt. Nastoletni czytelnicy - ich lektury i sposoby czytania książek (28.10.2011 r.) - uczestnictwo.
 6. Wykład prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak pt. Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a „metodyka osobista” (9 grudnia 2011 r.) – uczestnictwo.
 7. „Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole” – otwarte seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Kazimierz Dolny, 7 lipca 2011 r.) – uczestnictwo.
 8. Wykład prof. Dariusza Rotta (Uniwersytet Śląski) pt. Zasady dopuszczania do użytku podręczników szkolnych. Stan prawny – nowe wyzwania - propozycje zmian (6.05.2011) - uczestnictwo.
 9. Wykład prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) pt. Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach (4.03.2011) - uczestnictwo.
 10. Wykład prof. Ewy Jaskółowej (UŚ) pt. Szkoła wobec współczesnych metodologii literaturoznawczych (21.01.2011) - uczestnictwo.
 11. Seminarium naukowe z cyklu Badania i polityka edukacyjna "Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej" zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie (8–9 marca 2011 r.) - uczestnictwo.
 12. Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Narodową oraz Instytut Książki i Czytelnictwa - „Czytanie włącza”(08.12.2010r.) - uczestnictwo.
 13. Wykład dr hab. Michała Federowicza (IBE) pt. Umiejętności polskich uczniów w czytaniu i interpretacji tekstu w świetle ostatnich wyników badań PISA (17.12.2010) - uczestnictwo.
 14. Wykład prof. Ryszarda Koziołka (Uniwersytet Śląski) pt. Uwolnić Sienkiewicza! Tekst jako dopowiadanie (18.11.2010) - uczestnictwo.
 15. Wykład prof. Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski) pt. Tekst digitalny (12.11.2010) - uczestnictwo.
 1. Międzynarodowa konferencja naukowa "Dziecko w świecie książki i mediów" (10-11 maja 2012 r.) zorganizowana przez KBiIN UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi; wygłoszenie referatu.
 2. Konferencja "Biblioteka, Książka, Informacja, Internet 2012" (9-10 października 2012 r.) zorganizowana przez IBiIN; wygłoszenie referatu.
 3. Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (27 czerwca 2012 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą)
 4. Otwarte seminarium doktoranckie "Analiza i interpretacja tekstów kultury w szkole" (7 lipca 2011 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą) wystąpienie.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2013, godz. 15:05 - Aleksandra Dziak