2013

 

  1. Z lekturą do Internetu, czyli jak (na)uczyć "czytać e-generację?, w: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia, red. nauk. M. Antczak, B. Brzuska-Kępa i A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013, s. 89-109.
  2. Szkolne strony WWW - niewykorzystanym sposobem na promowanie czytelnictwa wśród uczniów gimnazjum (na przykładzie analizy szkolnych stron internetowych wybranych lubelskich gimnazjów), w: Biblioteka-książka-informacja-internet 2012, red. Z. Osiński i R. Malesa, Lublin 2013, s. 289-300.
Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2014, godz. 22:38 - Agata Poręba