2015

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego „Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku”(Lublin, 22.05.2015 r.) – referat: Nauczyciel wobec wyzwań szkoły XXI wieku.

2014

2012

 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu „Noc Żydowska” (19 maja 2012 r.) - wykład: Getta  w Radomiu w czasie II wojny światowej.

2011

 • Udział w spotkaniach – wykładach „Tropem Miłosza” (12 października - 23 listopada 2011r.)
  • Kresy i stary świat – prof. Stanisław Żak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach);
  • Gorzki smak wolności. Miłosz w Okresie PRL-u i w pierwszym kraju emigracji – dr Alina Kochańczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie);
  • Amerykański alfabet Czesława Miłosza – dr Ewa Kołodziejczyk (Instytut Filologiczno-Pedagogiczny Politechniki Radomskiej);
  • Szukanie ojczyzny – prof. Marek Zalewski (Instytut Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk);

2002

 • Letnia Szkoła Nauczania o Holokauście w Warszawie

 

 

 

 

 

 Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 20:38 - Agnieszka Karczewska