Konferencje:

2017

 1. Otwarte seminarium naukowe "Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady" (Centrum Badań Holocaustu, Zakład Izraela i Lewantu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II), (Lublin, 21-22.03.2017);  referat: „Ostatni z łańcucha pokoleń”. Pensjonat Piotra Pazińskiego w kontekście późnej twórczości Bogdana Wojdowskiego".

 2. Konferencja "Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych" (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie), Lublin, 05.04.2017, wystąpienie: "Czytanie i omawianie lektur szkolnych w kontekście nieczytającego społeczeństwa".

   

2016

 1. Seminarium „O etyce słowa” (Warszawa, SNaP, 01.10.2016), wystąpienie: Od literatury popularnej do odbioru symbolicznego – możliwe drogi dydaktyki polonistycznej.
 2. Międzynarodowe seminarium „Rekonstrukcja” w ramach projektu „Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa” (Lublin, 18-19,11.2016) referat: "Reconstruction – analysis of Pensjonat by Piotr Paziński".

 

2015

 1. Konferencja „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" (Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 13–14.03.2015 r.), wystąpienie: Czytelnictwo lektur w gimnazjum w perspektywie badań ilościowych i jakościowych.

 

2014

 1. Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznych (Nałęczów, 24-25.03.2014), referat: O zmaganiach uczniów i nauczycieli z klasyką literacką w gimnazjum.

 

2013

 1. Panel ekspercki „Badania nad indywidualizacją polonistycznego procesu dydaktycznego oraz czytelnictwem gimnazjalistów” z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (Lublin, KUL, 4.01.2013 r.), wystąpienie: Prezentacja narzędzi badawczych oraz koncepcji badań własnych.
 2. I Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy” (Uniwersytet Jagielloński Kraków 20-23.11.2013); referat: Nauczyciele poloniści wobec (nie) możliwości czytelniczych gimnazjalistów.

 

2012

 1. V Kongres Polonistyki Zagranicznej: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, Opole 10-13 lipca 2012, Uniwersytet Opolski; uczestnictwo.
 2. Wykład dra Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.).
 3. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (UJ) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.).

 

2011

 1. Konferencja naukowa „Modernizacja egzaminu dojrzałości z języka polskiego 2015”, Serock 22-23 października 2011, (Centralna Komisja Egzaminacyjna), uczestnictwo.

 2. Konferencja naukowa „Reaktywacja klasyki w szkole: XIX wiek +”, Katowice  19-21 października 2011 r. (Katedra Dydaktyki  i Literatury Polskiej; Uniwersytet Śląski w Katowicach); uczestnictwo.

 3. Konferencja naukowa „III Dydaktyczny Wiatr od Morza: Miejsce Polskich Noblistów i laureatów innych nagród literackich w dydaktyce, kulturze i języku", Ustka 26-28 maja 2011, (Akademia Pomorska, Instytut Polonistyki), referat: Ideologizacja sporu o obecność Sienkiewicza na liście lektur w latach 2006-2008.

 4. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”, Zamość 5-7 kwietnia 2011 r. (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II); uczestnictwo.

 5. Ogólnopolskie seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej”, Lublin 8–9 marca 2011,  (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie); uczestnictwo.

 6. Otwarte seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” – „Dydaktyka literatury i języka polskiego - stan badań i perspektywy badawcze - panel doktorantów i promotorów”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28 czerwca 2011 r., (Instytut Badań Edukacyjnych oraz Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL); uczestnictwo.

Konferencje wcześniejsze

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017, godz. 22:07 - Piotr Kalwiński