2015

  1. Literatura popularna w zasobach bibliotek gimnazjalnych, „Edukacja” 2015, nr 3, s. 114-122.

2014

  1. Prowadzenie badań edukacyjnych w gimnazjum, (współautor z: U. Czernikowska, S. Pikula), [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 63-73.
  2. How to test readership of students at Lower Secondary School (Gymnasium)?, [w:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 27-45.
  3. O zmaganiach uczniów i nauczycieli z klasyką literacką w gimnazjum, [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S.J. Żurek,  Lublin 2014, s. 81-93.
  4. Nauczyciele poloniści wobec (nie) możliwości czytelniczych gimnazjalistów, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 2, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, s. 226-236.

2013

  1. Spór o kanon, czyli polityka kontra edukacja [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego – stan badań i perspektywy badawcze, red. A. Adamczuk-Stęplewska, S.J. Żurek, Lublin 2012, s. 135-156.
  2. Opinie uczniów na temat czytelnictwa i lektur, [w:] Dydaktyka literatury i języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej, red. A. Janus-Sitarz i R. Szwed, Lublin 2013, niepublikowany.

2012

  1. Ideologizacja sporu o obecność Sienkiewicza na liście lektur w latach 2006-2008, [w:] Polscy Nobliści w dyskursie literackim, dydaktycznym i kulturowym, red. G. Różańska, Słupsk 2012, s. 171-192.

2011

  1. Doświadczenia dydaktyki francuskiej jako inspiracja dla autorów podręczników do języka polskiego w kraju i za granicą, [w:] Polskość ponad granicami, red. G. Czetwertyńska, A. Karczewska, S.J. Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 97-106.
  2. (spraw.) O wartościach i wartościowaniu w edukacji humanistycznej. Seminarium „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości?”. Seminarium „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości?”, KUL, Lublin, 8-9 III 2011, „Ethos“ nr 4 (96), 2011, s. 321-325.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2016, godz. 17:39 - Piotr Kalwiński