2018

 

  • "Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem..." - towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola, "Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 1(241), s. 475-492
  • Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów, "Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 2(242), s. 29-47
  • "Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" – wielojęzyczność w "Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie" Ignacego Pietraszewskiego, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 237-250

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2018, godz. 08:04 - Małgorzata Nowak-Barcińska