studia magisterskie

1995-2000

filologia polska, WNH, KUL

2000

 

praca magisterska: Fleksja Ogrodu fraszek Wacława Potockiego, pod kierunkiem: prof. dr hab. W. Książek-Bryłowej

 

studia doktoranckie

2000-2004

WNH, KUL
2005 praca doktorska: Roksolanki Szymona Zimorowica. Studium stylistyczno-językowe, promotor – prof. dr hab. W. Makarski; recenzenci: prof. dr hab. W. Książek-Bryłowa, prof. dr hab. Z. Leszczyński
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:43 - Agata Poręba