2019

 

  • Imiona zachodniochrześcijańskie i wschodniochrześcijańskie w toponimii ziemi lwowskiej i halickiej, „Romano-słow'jans'kyj dyskurs” 812 (2019), s. 101-106.
  • Toponyms in the Historical Halych Land in New Interpretation, "Annales UMCS" Sectio FF, vol. XXXVII / 2-2019, s. 81-94.

 

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2020, godz. 07:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska