2019

 

  • Imiona zachodniochrześcijańskie i wschodniochrześcijańskie w toponimii ziemi lwowskiej i halickiej, „Romano-słow'jans'kyj dyskurs” 812 (2019), s. 101-106.

 

2018

 

  • Nazwy historycznej ziemi halickiej, Lublin 2018.
  • Lublin w nowej szacie. O najnowszych zmianach ulic miasta (1985-2017), [w:] Lublin w kulturze. Kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności, red. P. Dymmel, R. Jop, Lublin 2018, s. 227-238 [współautor. N. Sosnowska]

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019, godz. 12:01 - Małgorzata Nowak-Barcińska