studia magisterskie

1994-2001

filologia polska, filologia słowiańska, WNH, KUL

1999/2001

 

praca magisterska

filologia słowiańska: Ukrainizmy w powieści T. T. Jeża „Hryhor Serdeczny”, pod kierunkiem: prof. dra hab. M. Łesiowa;

filologia polska: Opis gwary wsi Gródek w powiecie tomaszowskim, pod kierunkiem: prof. dra hab. W. Makarskiego

 

studia doktoranckie

2001-2005

WNH, KUL
2008 praca doktorska: Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, promotor – prof. dr hab. W. Makarski, recenzenci: prof. dr hab. B. Walczak, prof. dr hab. F. Czyżewski

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:42 - Agata Poręba