2012

 

  • Nazwy lubelskich aptek, "Roczniki Humanistyczne" LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 75-85 (współautorstwo z A. Czaplą)

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2012, godz. 21:47 - Małgorzata Nowak-Barcińska