studia magisterskie


1993-1998


historia, WNH, KUL

 

1996-2000, 2007-2008 filologia polska, WNH, KUL

 

1998

praca magisterska:

historia - Dokumenty i kancelaria arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego (1343-1374), pod kierunkiem: s. prof. dr hab. U. Borkowskiej

2008 filologia polska - Nazwy własne w dokumentach arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego (1343-1374), pod kierunkiem: prof. dra hab. W. Makarskiego

studia doktoranckie

2008 - ...

WNH, KUL
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:45 - Agata Poręba