2013

  • Autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza – twarze dandysa. „Wyszlachetnienje podozritielnoj licznosti” kontra „Le vrai visage du maître”, [w:] Witkacy: bliski czy daleki? Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk, 17-19 września 2009, red. J. Degler, Słupsk 2013, s. 369-386.

 Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2013, godz. 21:50 - Agata Poręba