studia doktoranckie

rozprawa: Eksperyment symultaniczny w pisarstwie Stanisława Czycza, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J.F. Ferta, KUL, Lublin 2012, recenzenci dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW, dr hab. prof nadzw. Andrzej Tyszczyk

2007-2013

 

literaturoznawstwo, WNH, KUL

 

studia magisterskie

 
2000-2005 historia sztuki, WNH, KUL
2003-2007 filologia polska, WNH, KUL

2005

 

praca magisterska: Autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza. Twarze dandysa? – pod kierunkiem: prof. dra hab. L. Lameńskiego

2007

praca magisterska: „Arw” Stanisława Czycza. Jak wydać „dzieło niemożliwe”? – pod kierunkiem: prof. dra hab. J.F. Ferta

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2013, godz. 09:06 - Agata Poręba