2013

  • Tłumaczenie artykułu Ł. Niewczasa: Death as the Un-Read Writing in the Poetry of Cyprian Kamil Norwid (Śmierć jako nieodczytane pismo w poezji Norwida), „Sarmatian Review” 2013, nr 3, s. 1771-1776
  • Strange Poet, „The Sarmatian Review” 2013, no 1, vol. XXXIII, s. 1723-1727

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2013, godz. 08:04 - Agata Poręba