2016

 • Prasa żydowska w zasobach Internetu. Wybrane źródła, [w:] Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, red. A. Karczewska, S. J. Żurek, Lublin 2016, s. s. 247-263.

2015

 • Wpływ środowiska cyfrowego na edukację polonistyczną w szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, Lublin 2014.
 • Dydaktyka ponad granicami, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.
 •  Badania z zakresu psychologii rozwojowej, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.
 • Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa, specjalność filologia polska, red. P. Kalwiński, A. Kasperek, A. Kopacz, K. Suszek, S. J. Żurek, Lublin 2014.
 • Co zrobić, by uczniowie czytali? Refleksje polimedialnej polonistki, [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej, Gdańsk 2015.
 • Kryteria oceny e-podręczników do języka, [w:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne, red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak, Poznań 2015.
 • O demotywatorach, memach i innych tekstach ikonicznych z sieci na lekcjach języka polskiego w szkole  ponadgimnazjalnej, [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, pod red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015. 
 • Odkryć sekret Pana Boga. Oskar i Pani Róża Ericha-Emmanuela Schmitta jako lektura dla gimnazjum, [w:] Religia w edukacji polonistycznej, pod red. M. Marzec-Jóźwickiej, Lublin 2015.

 

2014 

 • Internet jako środowisko pracy polonisty, w: Człowiek zalogowany 3: różnorodność sieciowej rzeczywistości, Kraków 2014.
 • AUTOR NIE UMARŁ. ŻYJE W INTERNECIE – o lekturze blogów na lekcjach języka polskiego w gimnazjum, w: „Polonistyka”, 5/2014. 

2013

 • Nowa matura (nie)wyrwana z kontekstu. O kontekstowej analizie i interpretacji tekstów kultury (w: „Polonistyka”, nr 11/2013)

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 22:55 - Agnieszka Karczewska