2016

 • Ogólnopolska studencko - doktorancka konferencja naukowa „MASKA – MIĘDZY RYTUAŁEM, TEATREM I LITERATURĄ” organizowana przez Uniwersytet Gdański (25 maja 2016), referat: Zamaskowani. Wpływ środowiska cyfrowego na uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „KANON CZY KONTESTACJA? PYTANIA MŁODEJ POLONISTYKI” organizowana przez Instytut Filologii Polskiej KUL (18-20 kwietnia 2016), referat: Badania edukacyjnego środowiska cyfrowego. Refleksje doktorantki.

2015

 • Ogólnopolska konferencja dla studentów, doktorantów i nauczycieli języka polskiego Portret ucznia i nauczyciela polonisty XXI wieku zorganizowana przez Koło Dydaktyków KUL (22 maja 2015) –referat: Podstawą dydaktyki powinien być dialog, który prowadzi do partnerstwa. Obraz nauczyciela przedstawiony w podręcznikach do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych.
 • II Kongres Dydaktyki Polonistycznej organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, referat: Środowisko cyfrowe i edukacja polonistyczna – kilka słów o dobrych praktykach.
 • Konferencja naukowa "Na koniu, co się cofa, jechać niebezpiecznie": koń w kulturze miejskiej - z dziejów historii i tradycji od średniowiecza po współczesność” organizowanej przez Uniwersytet Gdański (25-26.09.2015), referat: „Koń jaki jest, każdy widzi”. Wizerunek konia w wybranych lekturach dla gimnazjum i liceum.
 • Konferencja naukowa „Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś” organizowana przez Uniwersytet Gdański (4.09.2015), referat: Cyfrowe Pomorze. Tematyka regionalna na lekcjach języka polskiego w liceum.

 

2014 

 • Międzynarodowa konferencja „EDUKACJA XXI WIEKU - PODMIOTY, ŚRODOWISKA I OBSZARY EDUKACYJNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA POŁOWY XXI WIEKU” organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Zakopanym, 22.-24.10.2014; referat: Kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego.
 • Konferencja MEDIA – CODZIENNOŚĆ – EDUKACJA organizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 30.09.2014; referat: Nowe technologie a świadomy odbiorca kultury.
 • VII Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" - "Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej", Gdańsk, 15-16.05.2014; referat: Co zrobić, by uczniowie czytali? Refleksje polimedialnej polonistki.
 • Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej (24-25.03.2014); referat: Wpływ środowiska cyfrowego na edukację polonistyczną w szkole ponadgimnazjalnej.
 • Udział w wykładzie otwartym dr Sylvii Liseling-Nilsson pt. System kształcenia dzieci i młodzieży w Szwecji (7.03.2014 r.).
 • Udział w wykładzie otwartym prof. dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego (UW) pt. "Kto ty jesteś?" - Literatura w poszukiwaniu tożsamości współczesnego młodego pokolenia (17.01.2014 r.).
 • Udział w wykładzie otwartym prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej

2013 

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL – uczestnictwo.
 • Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja „Człowiek Zalogowany” (1-3 lutego 2013) organizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Informatyki UJ; wygłoszony referat: „Internet jako środowisko pracy polonisty”.
 • Udział w panelu eksperckim pt. Badania nad aktywnością sieciową polonistów oraz wielokulturowością  w edukacji polonistycznej gimnazjalistów po  roku 2009 z cyklu Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych (11.01.2013 r.).

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowieka Zalogowany” (1-3 lutego 2013 r.)

 • Ogólnopolska konferencja naukowa "e-polonistyka 3" (11-12 kwietnia 2013 r.) organizowana przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; uczestnictwo.

 • Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 30.09.2013r.); występnie w panelu doktorantów: Cyfrowa Szkoła – polonistyczny proces dydaktyczny po 2009 r.

 • Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.).

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 22:57 - Agnieszka Karczewska