W poniższej zakładce:Informacje dotyczące zdalnej formy realizacji zajęć

 

Wykształcenie – wyższe psychologiczne  z przygotowaniem pedagogicznym


 • 2008 - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie obrony pracy: „Porównawcza analiza typologii osobowości C. G. Junga i W. Sterna”, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Zenona Uchnasta KUL 
 • 2000/2001 – 2005/06 - studia doktoranckie (Instytut Psychologii KUL) 
 • 2000 - dyplom magistra psychologii z przygotowaniem pedagogicznym (z wyróżnieniem) na podstawie obrony pracy pt. „Struktura osobowości u młodzieży o różnym poziomie agresywności” 
 • 1995-2000 studia magisterskie - Instytut Psychologii KUL
 • studia w ramach Indywidualnego Toku Studiów - uzupełnianie studiów psychologicznych przedmiotami z zakresu pedagogiki i filozofii
 • stypendium naukowo-zakładowe w Zakładzie Psychologii Ogólnej KUL
 • stypendium naukowe WNS KUL

 Ważniejsze kursy/szkolenia uzupełniające


 • Metodyka i praktyka e-learningu
 • Projektowanie i prowadzenie kursów on-line
 • Model learning-by-doing w pracy dydaktycznej

 • Model design thinking w pracy dydaktycznej

 • Sztuka prezentacji oferty naukowej i badawczej. Sztuka negocjacji
 • Mediator sądowy
 • Metody aktywizujące w procesie prowadzenia i projektowania szkoleń

 

Autor: AC
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 19:16 - Agata Celińska-Miszczuk