Magister teologii i filologii polskiej. W 1994 roku uzyskał stopień doktora za rozprawę Filozoficzne interpretacje życia społecznego w ujęciu Petera Wincha; w 2007 roku doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie dysertacji Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społeczenej Karla R. Poppera (Lublin 2006). Zainteresowania naukowe koncentrują się na współczesnym rozwoju społeczeństwa wiedzy w wymiarze teoretycznym i metateoretycznym i konkretnych przejawach empirycznych.  jest wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej  NSZZ "Solidarność", inicjatorem i współorganizatorem międzynarodowych konferencji z cyklu Studia nad Wiedzą oraz współredaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem. 

Przyjęcia interesantów:

wtorek, godz. 11.00 - 12.00
czwartek, godz. 11.00 - 12.00
sala C-549

Kontakt

tel.: (81) 445 35 50;
e-mail: wns@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona