Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL doradcą Komisji d/s Łączności z Polakami za GranicąDr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL został powołany na stałego doradcę sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Do zadań Komisji należą sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo. Prof. Gołębiowski jest historykiem,  badaczem dziejów najnowszych specjalizującym się w losach Polonii, pełni także funkcję dyrektora Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!