Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 20 kwietnia 2021 r. została powołana na Członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN na kadencję 2021-2022.


Serdecznie gratulujemy!