Uniwersytet / Władze / Dziekani i prodziekani / Wydział Nauk Społecznych / dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL

dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL


Stopień doktora habilitowanego (nauki o bezpieczeństwie) nadała Rada Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2014), obecnie Akademia Sztuki Wojennej.

Absolwent studiów Master of Business Administration, MBA (2021).

Główne zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo narodowe, integracja europejska,  współpraca regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Trójmorza.
Autor, redaktor lub współredaktor 24 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator 23 konferencji i seminariów naukowych, w tym 9 międzynarodowych, realizator projektów krajowych i europejskich (np. Ministerstwo Skarbu, NCBiR, INTERREG).
Stypendia, staże, wizyty naukowe m.in. w Bratysławie, Brnie, Budapeszcie, Debreczynie, Kijowie, Koszycach, Kownie, Londynie, Lwowie, Łucku, Pradze, Trnawie, Waszyngtonie, Wiedniu, Wilnie.

W latach 2018-2019 zarządzał Działem ds. Monitorowana Strategii Rozwoju Uniwersytetu.

Sądeczanin z pochodzenia i przekonania. Pomysłodawca i organizator corocznego projektu naukowego pt. Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe. Założyciel i Przewodniczący Rady Instytutu Sądecko-Lubelskiego, organizacji pozarządowej zajmującej się promowaniem idei społeczeństwa obywatelskiego: www.isl.org.pl

Członek Zarządu Fundacji Ecclesia Nostra przy Parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie/k. Lublina.

Przedstawiciel Polski w 8-osobowej, międzynarodowej grupie eksperckiej, podczas Prezydencji Republiki Czeskiej w Grupie Wyszehradzkiej (luty-czerwiec 2016).

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Koordynator Instytutu Myśli Schumana w Lublinie.

Redaktor Naczelny czasopisma Roczniki Nauk Społecznych

Przyjęcia interesantów:

czwartek, godz. 9.30-11.00
sala C-551

Kontakt

tel. - Gabinet Prodziekana WNS - (81) 445-35-07;
tel. - Sekretariat WNS - (81) 445-35-50
e-mail: prodziekanwns2@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona