W dniu 1 czerwca 2021 r. odbył się egzamin licencjacki, do którego przystąpili następujący studenci Sekcji Nauk Biblijnych KUL:

  1. Ks. mgr Jakub Altman
  2. Ks. mgr Łukasz Biełusz MSF
  3. O. mgr Marcin Karwacki OP
  4. Mgr Przemysław Kubisiak
  5. Ks. mgr Adrian Stępień

Komisja egzaminacyjna w składzie:

 

Ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL - Przewodniczący

Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel – Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL

Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel

Ks. dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

 

pozytywnie oceniła odpowiedzi studentów Sekcji Nauk Biblijnych KUL uznając, że spełniają oni wszystkie warunki, aby uzyskać licencjat kościelny.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021, godz. 18:42 - Marcin Zieliński