Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 w kategorii "Seria wydawnicza" został wyróżniony ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz za periodyk "Vox Patrum". W uzasadnieniu napisano: "Czasopismo zaliczone do jednych z najznakomitszych w Europie. Gromadzi dokumenty, artykuły, przekłady i inne formy piśmiennictwa naukowego z dziedziny szeroko pojętej patrystyki i kultury chrześcijańskiej. O publikację na jego łamach zabiegają uczeni z wielu stron świata. To, jak się wydaje, firmowy znak całego środowiska polskich patrologów, filologów klasycznych i znawców chrześcijańskiej ortodoksji".