KUL pozyskał kolejne środki na rozwój uniwersytetu w ramach dwóch konkursów rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt „Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" uzyskał dofinansowanie w wysokości 11 775 202,75 zł, natomiast "Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"  otrzyma wsparcie w kwocie 11 959 103,96. Oba działania będą realizowane do 31 marca 2023 r.

 

Celem pierwszego projektu  jest podniesienie jakości kształcenia wyższego na KUL, a także zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy poprzez implementację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, podniesienie kompetencji studentów dzięki szkoleniom/stażom wysokiej jakości oraz działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.

 

W ramach drugiego projektu uzyskany zostanie wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania. Cele te zostaną osiągnięte m.in. przez organizację szkoleń i staży dla studentów, wdrożenie systemu ERP oraz przygotowanie aplikacji mobilnej.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2019, godz. 08:56 - Leszek Wojtowicz