zawody_plywackie.JPG
Znaczącym sukcesem zakończył się udział reprezentacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w VII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych, Poznań 2011. Studenci KUL wywalczyli 21 medali, w tym 11 złotych. W klasyfikacji drużynowej reprezentacja KUL zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie znacznie liczniejszej ekipie gospodarzy - Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

 

Na zdjęciu:
Górny rząd (od lewej): Michał Myśliwiecki, Marcin Margol, Rafał Skorupski,
Mariusz Bogusz, Monika Szymanek, Marek Pankiewicz, Agata Janik, Piotr
Zieliński(absolwent KUL, obecnie student Politechniki Radomskiej)
Dolny rząd (od lewej): Paweł Kasprzak, Eryk Walecz - Majewski, Marzena
Surowska, Barbara Piotrowska, Agata Wysokińska, Weronika Chrzanowska,
Aleksandra Kordylas, Dominik Szurgot
Fot. Piotr Buczyński

Medale zdobyli:

złoto:
Weronika Chrzanowska (kat. Gr) - 50 m st. dowolnym oraz 50 m st. grzbietowym
Agata Janik (kat. I) - 25 m st. dowolnym
Marzena Surowska (kat. R) - 25 m st. dowolnym oraz 50 m st. grzbietowym
Monika Szymanek (kat. L) - 50 m st. grzbietowym
Agata Wysokińska (kat. L) – 25 m st. dowolnym
Paweł Kasprzak (kat. L) – 50 m st. grzbietowym
Michał Myśliwiecki (kat. Gr) - 50 m st. grzbietowym
Eryk Walecz - Majewski (kat. I) - 25 m st. dowolnym oraz 50 m st. dowolnym

srebro:
Monika Szymanek (kat. L) – 50 m st. klasycznym
Agata Wysokińska (kat. L)  - 50 m st. dowolnym
Mariusz Bogusz (kat. I) – 50 m st. klasycznym
Marcin Margol (kat. Gr) – 50 m st. klasycznym
Rafał Skorupski (kat. L) - 50 m st. grzbietowym

brąz:
Agata Janik (kat. I) - 50 m st. dowolnym
Mariusz Bogusz (kat. I) – 25 m st. dowolnym
Paweł Kasprzak (kat. L) – 25 m st. dowolnym
Michał Myśliwiecki (kat. Gr) - 50 m st. dowolnym
sztafeta 4 x 50 m st. dowolnym

kat. R - dysfunkcja ruchu
kat. O - dysfunkcja wzroku
kat. L - dysfunkcja słuchu
kat. I - inne dysfunkcje
kat. Gr - grupa rehabilitacyjna