Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki przyznała międzynarodowemu zespołowi badawczemu grant na realizację projektu Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa (nr 100350), złożonego wspólnie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Freie Universität Berlin. Ze strony polskiej projektem kieruje prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, a z niemieckiej - prof. dr hab. Irmela von der Lühe. W skład Zespołu wchodzą następujący pracownicy i doktoranci naszego uniwersytetu: dr hab. Małgorzata Dubrowska. dr hab. Anna Rutka, dr hab. Barbara Klonowska, dr Piotr Kalwiński, dr Agnieszka Karczewska, mgr Malwina Fendrych, mgr Agnieaszka Kasperek oraz mgr Agnieszka Żmuda.